Instrukcja: Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

W załączeniu zamieszczamy treść Instrukcji jaką wydaliśmy w roku 2005.
Instrukcja ma charakter archiwalny, ponieważ w okresie minionych 10 lat nastąpiły
zmiany w podstawach prawnych, zarówno w prawie europejskim, jak i w krajowym.

Tekst archiwalny. Treści mogą nie odpowiadać aktualnym wymaganiom prawnym.

Dodaj komentarz