Pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie niestosowania się do rozporządzenia UE nr 305/2011 oraz ustawy „o wyrobach budowlanych”.

Sugerujemy brak podstaw prawnych do wydawania od 1.07.2013 r. krajowych Aprobat Technicznych na zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych.

Pełna treść pisma znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz