Opublikowanie wyników badań wyrobów budowlanych

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa opublikował na swojej stronie internetowej niepublikowane wyniki badań wyrobów budowlanych.

Nie ze wszystkim zgadzamy się z Prezesem Kowalskim, ale w tym przypadku należą mu się gorące podziękowania i szacunek.

Najlepszy komentarz do sprawy opublikował Pan redaktor Wielgo na łamach Gazety Wyborczej pt. „ZPPMdB ujawnił wyniki kontroli wyrobów budowlanych

Dodaj komentarz