Odpowiedź na petycję do GUNB z dnia 22.04.2016

Petycja złożona została po stwierdzeniu przez UOKiK, że urzędem właściwym do w zakresie kontroli wyrobów budowlanych jest GUNB.

Dodatkowo UOKiK przekazał nasz wniosek z 26.01.2016 r, zgodnie z kompetencjami do GUNB.

GUNB w odpowiedzi sugeruje, że właściwym do załatwienia sprawy jest UOKiK.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz