O Stowarzyszeniu

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Budowlano – Wykończeniowych istnieje nieprzerwanie od ponad 20 lat.
Zostało powołane przez grupę zapaleńców prowadzących firmy budowlane zajmujące się termomodernizacją budynków.
W pierwszym okresie, działalność Stowarzyszenia skierowana była na prowadzeniu samokształcenia członków i firm z nami sympatyzujących, w zakresie pojawiania się nowych systemów dociepleniowych oraz aktualnych rozwiązań prawnych.
Od końca lat 90-tych, prowadzimy szeroką akcję informacyjną w zakresie problemów związanych z branżą.
Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu prawa związanego z wyrobami budowlanymi (Ustawa „o wyrobach budowlanych” z 2004, 2013 i 2015 roku).
W miarę naszych możliwości prowadzimy akcje wyjaśniające problemy prawne i techniczne z Ministerstwem Budownictwa, GUNB, ITB, PCA oraz organami Komisji Europejskiej.
Zainteresowanych zapraszamy do współpracy lub do wymiany poglądów na wszystkie tematy związane z termomodernizacją budynków.
Do nawiązania kontaktu wystarczy wypełnić kwestionariusz do korespondencji.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Lech Dzierżawski – Prezes
Andrzej Skowroński – Wiceprezes, redakcja strony internetowej
Szyprowska Maria – Wiceprezes
Gosk Ewa – Wiceprezes, prawne aspekty działalności
Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA

Robert Litke
Henryk Mądry