Pismo do UOKiK z dnia 22.06.2016 r.

Zwracamy się do UOKiK o ustalenie właściwego dla sprawy urzędu, uważamy, że problem istnieje, tylko brak chętnych do jego załatwienia.

Pełna treść pisma znajduje się tutaj.

Odpowiedź na petycję do GUNB z dnia 22.04.2016

Petycja złożona została po stwierdzeniu przez UOKiK, że urzędem właściwym do w zakresie kontroli wyrobów budowlanych jest GUNB.

Dodatkowo UOKiK przekazał nasz wniosek z 26.01.2016 r, zgodnie z kompetencjami do GUNB.

GUNB w odpowiedzi sugeruje, że właściwym do załatwienia sprawy jest UOKiK.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się tutaj.

Petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2016

Petycja w sprawach :

  1. nieopublikowania na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, treści stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”
  2. Zasadności występowania na polskim rynku wyrobów budowlanych programu „Gwarantowany styropian”.

Stwierdzamy, brak publikacji na stronach BIP MIiB, uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”, z terminem zgłaszania uwag do dnia 16.03.2016 r.

W związku z występowaniem na polskim rynku znaczącej ilości wadliwych próbek styropianu, pytamy o uzasadnienie istnienia programu „Gwarantowany styropian”, oraz informujemy Pana Ministra o przekazaniu bardziej szczegółowej petycji w tym zakresie do urzędu podległego ministerstwu.

Pełna treść petycji znajduje się tutaj.