Petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2016

Petycja w sprawach :

  1. nieopublikowania na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, treści stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”
  2. Zasadności występowania na polskim rynku wyrobów budowlanych programu „Gwarantowany styropian”.

Stwierdzamy, brak publikacji na stronach BIP MIiB, uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”, z terminem zgłaszania uwag do dnia 16.03.2016 r.

W związku z występowaniem na polskim rynku znaczącej ilości wadliwych próbek styropianu, pytamy o uzasadnienie istnienia programu „Gwarantowany styropian”, oraz informujemy Pana Ministra o przekazaniu bardziej szczegółowej petycji w tym zakresie do urzędu podległego ministerstwu.

Pełna treść petycji znajduje się tutaj.