Petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21.04.2016

Petycja w sprawach : nieopublikowania na stronie BIP Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, treści stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” Zasadności występowania na polskim rynku wyrobów budowlanych programu „Gwarantowany styropian”. Stwierdzamy, brak publikacji na stronach […]

Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”. Bylibyśmy za całością projektu, gdyby nie dołączony do niego załącznik obejmujący wszystkie (a nawet więcej) wyroby budowlane występujące na rynku. Problem polega na tym, że znakomita część wyrobów budowlanych od 1.07.2013 r […]

Różnice w treści zapisów w starej i nowej ustawie o wyrobach budowlanych

W przypadku ustawy „o wyrobach budowlanych”, która uchwalona została 25 czerwca 2015 r, „ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.” zamieszczamy pełne teksty. W wyniku uchwalenia tych zmian, oraz ustalenia trzech terminów wchodzenia w życie poszczególnych artykułów uchwalonych zmian, powstała sytuacja słabej […]

List do UOKiK w sprawie działań podejmowanych przez PSPS

W dniu 26.01.2016 wysłaliśmy list do UOKiK w sprawie działań podejmowanych przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Wystąpienie w sprawie zgodności z obowiązującym prawem wprowadzania płyt styropianowych na rynek.

Stanowisko OSFBW w sprawie projektu Kodeksu Budowlanego

Zajęliśmy stanowisko, stosunku do projektu, jaki powstał w roku 2015. Z informacji prasowych wynika, że w roku 2016, nowe MBiI prowadzi prace nad Kodeksem Budowlanym, które mają być ukończone do końca 2016 r. Będziemy obserwować postępy i w miarę możliwości uczestniczyć w powstawaniu dokumentu. Stanowisko OSFBW w sprawie projektu Kodeksu Budowlanego