Petycja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Petycja w sprawie niewykonania czynności ustawowych przez GUNB. Pismo GUNB w swej treści mocno nie usatysfakcjonowało naszych oczekiwań w sprawie, co zmusiło nas do złożenia skargi do Ministra nadzorującego. Obyśmy więcej nie musieli tak reagować.

Pismo do UOKiK z dnia 22.06.2016 r.

Zwracamy się do UOKiK o ustalenie właściwego dla sprawy urzędu, uważamy, że problem istnieje, tylko brak chętnych do jego załatwienia. Pełna treść pisma znajduje się tutaj.

Odpowiedź na petycję do GUNB z dnia 22.04.2016

Petycja złożona została po stwierdzeniu przez UOKiK, że urzędem właściwym do w zakresie kontroli wyrobów budowlanych jest GUNB. Dodatkowo UOKiK przekazał nasz wniosek z 26.01.2016 r, zgodnie z kompetencjami do GUNB. GUNB w odpowiedzi sugeruje, że właściwym do załatwienia sprawy jest UOKiK. Pełna treść odpowiedzi znajduje się tutaj.

Opublikowanie wyników badań wyrobów budowlanych

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa opublikował na swojej stronie internetowej niepublikowane wyniki badań wyrobów budowlanych. Nie ze wszystkim zgadzamy się z Prezesem Kowalskim, ale w tym przypadku należą mu się gorące podziękowania i szacunek. Najlepszy komentarz do sprawy opublikował Pan redaktor Wielgo na łamach Gazety Wyborczej pt. „ZPPMdB ujawnił wyniki kontroli wyrobów budowlanych”